Fascinatie over Gegalvaniseerde tackernagels

89 Specificaties Stenen: formaat (lxbxh): modulair formaat op voorstel over een aannemer kwaliteitsklasse (druksterkteklasse/volumemassaklasse): (C2/300)) groepsindeling: groep 4 kopvlak: vlak oppervlaktestructuur: vlak Type mortel: mortel vanwege algemene inzet overeenkomstig art Dikte van een voegen: naar afwisseling aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype Metselverband: selectie van de aannemer / Spouwbreedte: 12 cm Spouwankers: normale spouwankers volgens artikel Een binnenspouwbladen geraken ter plaatse gemetst in overeenstemming met art De spouwen dienen te volledig vrij blijven betreffende mortelresten, steenbrokken en ander afval. Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens een regels over de kunst en overeenkomstig de richtlijnen aangaande een fabrikant. Er worden minimaal 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer gaat na ofwel meer spouwankers ieder m² dienen te voorzien geraken om de ingrijpende windbelasting buiten knikken te mogen opvangen voor zeer omvangrijke spouwbreedtes. Een spouwankers worden zo aangebracht dat het ingedrongen mineraalwater naar behalve is afgeleid. Een waterkering is zo in een spouw geplaatst het het water in een spouw op efficiënte handelwijze naar behalve wordt afgevoerd. Boven iedere waterkerende laag dien miniem 3 open stootvoeg per lopende m voorzien geraken om dit afstromende drinkwater naar buiten te evacueren. Teneinde een perfecte plaatsing met de isolatie geoorloofd te maken, horen te alle mortelresten en baarden verwijderd geraken zodat ons vlak oppervlak betreffende het metselwerk bekomen wordt.

221 Aansluitingen op verluchtingsmonden en aansluitdozen mogen uitgevoerd geraken in soepele verbindingen, in zoverre de lengte minder vervolgens 1500mm bedraagt. Die soepele verbinding kan zijn inbegrepen in een verkoopprijs aangaande het aangesloten element. DAKDOORGANGEN In de huidige aanneming zijn het produceren, posten en waterdicht aanwerken met een dakdoorgangen mee inbegrepen. Een aanwerking met een dakdichting op een dakdoorvoeren echt moet plaatsvinden via de aannemer dakwerken, aangesteld door de algemene aannemer. Een aannemer ventilatie gaat een dakwerker hiertoe vergoeden. In nauwelijks geval mag men alleen met een dakdichting werken wegens de 10 jarige garantie op waterdichtheid. De dakdoorvoeren dienen doorgeïsoleerd te worden, m.a.w. door dit publiceren over een kanalen via een dakdoorgangen mag er koudebrug ontstaan. Voor ronde kanalen worden een kanalen bovendaks afgewerkt d.m.v. één 90 bocht betreffende daarop ons uitblaas / aanzuigmond. Die mond is een stuk buis met binnenin een vogel/insecten gaas van minimum maaswijdte 1x1cm en is tussen 45 afgeschuind. Een aanzuig / uitlaasmonden wegens rechthoekige kanalen geraken op dezelfde basis gemaakt. Keuring Debietsmeting overeenkomstig NBN E Dichtheidsproeven overeenkomstig artikel ronde metalen kanalen FH lm Metalen ventilatiekanalen betreffende ronde sectie beantwoordend met EN 1506 Ventilatie met bouwwerken - Dunwandige metalen luchtleidingen en verbindingsstukken betreffende ronde doorsnede.

Een as-afstand tussen iedere 2 buizen bedraagt circa 50 mm. Elke collector is voorzien met ons hoofdafsluitkraan (kogel- ofwel bolkraan) om het collectorgeheel volledig afsluitbaar te vervaardigen. Ieder leiding welke vertrekt / aankomt op een collector heeft zijn persoonlijk kogelafsluitkraan waardoor alles individueel mag afgesloten geraken. SPECIFICATIES : warm geperst messing of getrokken messing Diameter hoofdaansluitingen : o DN25 tot en betreffende 9 aansluitingen o DN32 van 10 aansluitingen Diameter lusaansluitingen : DN15 Reeks aansluitingen : overeenkomstig plannen en meetstaat Bevestigingsbeugels : volgens ATG keuring Een verzorgde afwerking en/of connectie met het pleisterwerk geraken de collectoren en zichtbare leidingen (in bergingen / tellerlokalen / ) bevestigd op een WBP-multiplexplaat of betonplexplaat (18mm). Voor een verzorgde afwerking geraken ter hoogte met het uit de vloer komen van een zichtbare leidingen (in bergingen / tellerlokalen / ) aparte plintsokkels voorzien. Keuring De uitvoering kan zijn zuurstofdicht en minimum 25 jaar bestand anti ons bestendige bedrijfsdruk betreffende 10 bar bij mineraalwater betreffende 80 C. Voor storing mag bij 110 C en ons druk met 6 bar gedurende 8000 uren nauwelijks beschadiging, noch kwaliteitsvermindering opkomen. Portiersgebouw containerpark Boom 178

Iedere steen waarvan een totale oppervlakte van de beschadiging in dit zichtoppervlak (betreffende uitzondering betreffende hoeken en randen) verdere bedraagt dan 100 mm². METSELWERK Daar mag slechts worden overgegaan tot een wederaanvullingen, na akkoord over de architect en nadat een eventueel voorgeschreven thermische isolatie en waterdichtingen uitgevoerd bestaan doorbrekingen ondergrondse wanden algemeen doorbrekingen ondergrondse wanden aansluitbocht FH st Aansluitbocht vanwege de doorvoer betreffende de verschillende nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, telefoon, kabelnet en water). De aansluitbocht wordt in de fundering ingewerkt. Een wachtbuizen die met een aansluitbocht tot met de rooilijn lopen, bestaan opgenomen in hoofdstuk 17. Meting meeteenheid: ieder stuk. aard betreffende een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De aansluitbocht kan zijn ons voorgevormd element, bestaande uit vijf betreffende elkander aaneengehecht bochten uit kunststof. Op elk met een vijf bochten staat duidelijk vermeld die nutsleiding door de respectievelijke bocht in gebracht moet geraken. Een aansluitbocht kan zijn aan te schaffen voor de netbeheerder of kan zijn van ons via de netbeheerder aanvaard type. Diameters: wachtbuis wegens elektriciteit: 75 mm wachtbuis vanwege aardgas: 110 mm wachtbuis vanwege telefonie: 50 mm Portiersgebouw containerpark Boom 75

58 Materialen Alle werflokalen bestaan opgetrokken uit een degelijke en degelijke constructie en dienen te volledig afsluitbaar bestaan. Een aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk ons schetsmatig overzicht betreffende een inplanting over de werflokalen. De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en begaanbaar, geraken netjes verzorgen tijdens hun volledige gebruiksduur en zijn bries-, stof- en waterdicht. Werflokalen die op de openbare weg moeten staan, dienen te voldoen met de geldende gemeentelijke en politiereglementen werflokalen berging aangaande materieel en bouwmaterialen PM Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een gespleten regio. Een aannemer voorziet hiertoe een nodige opslagruimten. Meting aard van een overeenkomst: Pro memorie (PM) Een aannemer dien een bergruimten afsluiten, een gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen anti hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. Een aannemer draagt zelf een volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal aangaande goederen werflokalen kantoorruimte PM Er dient geen werflokaal Kantoorruimte voorzien te worden werflokalen personeelslokaal PM De aannemer dien bestaan arbeiders lokalen ter beschikking stellen daar waar zij kunnen schuilen, hun kleding bergen, zich verzorgen en nuttigen.

179 aanvoerleidingen & toebehoren - leidingisolatie PM Alle leidingen in opbouw, geraken verplicht voorzien met een thermische leidingisolatie conform NBN D Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Voorkomende voorwaarden wegens alle systemen - Thermische isolatie (1992). Een leidingisolatie zit PRO MEMORIE inbegrepen in post De leidingisolatie kan zijn zelfdovend, chemisch neutraal, niet giftig, bevat geen corrosieverwekkende bestanddelen en kan zijn bestand tegen temperaturen van -15 C tot 90 C. Een binnendiameter over een isolatie moet aangepast bestaan met de buitendiameter van een leidingen opdat deze perfect geraken omsloten. Een isolatie is doorlopend aan een eventuele ophangbeugels. Bij diameters van ND40 geraken alle toebehoren (kranen, koppelingen ) eveneens geïsoleerd. Daar wordt gebruik geschapen met fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantels vanwege de leidingen welke in de chape en/ofwel dekvloeren verlopen. Vanwege de leidingen in opbouw in schachten, nep plafonds, tussen de duurzame spanten, enz. is er gebruik geschapen met soepele slangen uit een elastomeer op basis met synthetisch rubber betreffende gesloten celstructuur en gladde buitenwand. Een leidingen worden met elkander verbonden via een zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd betreffende netstructuurwapening, afgedekt met een polyethyleen folie.

247 zinklaag bezit een laagdikte aangaande ca 0-20 µm. Producten die bestaan gefabriceerd betreffende Sendzimir verzinkt plaatstaal zijn op sneden, gecreëerd via boren, zagen en knippen, ook niet verzinkt. Onder gewone omstandigheid herstellen dergelijke sneden zichzelf. Het verzinkproces kan zijn een uitstekende protectie anti corrosie en is uitgevoerd in overeenstemming betreffende EN10346: Dit is de meeste voorkomende oppervlaktebehandeling wegens plaatstaal, welke er ook bijzonder fraai uit tegenkomt. Sendzimir verzinkt plaatstaal kan zijn dit basismateriaal vanwege kabeldragers, welke zonder verdere aanvullende verzorging in een kantooromgeving en lichte industrie is aangewend kabelbuizen PM De levering omvat ons systeem met kunststoffen halogeenvrije buizen met bijpassen ophanging voor een geleiden betreffende de kabels in opbouw. Halogeenvrije kabelbuizen betreffende kenmerk SA. Ze zijn temperatuursbestendig van -45 tot 90 C, klasse 3352 overeenkomstig norm NBN EN Ze zijn versterkt en hebben ons doorsnee druksterkte aangaande 750N. De bijhorende kunststoffen bevestigingen bestaan met hetzelfde halogeenvrije materiaal geschapen. Dit gaat om een universele klem wegens afzonderlijke bevestiging van een buizen, al die afmetingen mogen willekeurig onderling worden samen, betreffende geprofileerde voet wegens sleufgat en wegens opschroeven op schroefdraad M6. Toepassing De plaatsing gebeurt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Een verrekening van de kosten wegens het verbruik over elektriciteit en water gebeurt op volgende methode: voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM Een aannemer doet dit nodige om de bouwplaats met elektrische stroom te voorzien. Hij plaatst ons werfkast en sluit deze aan op het bestaande elektricitietsnet. De kast fungeert gekeurd te bestaan door ons gerenommeerd keuringsorganisme en een stroomleverancier. Meting aard aangaande de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een aannemer neemt een nodige stappen teneinde een voorlopige verbinding op dit elektriciteitsnet te bekomen en levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. Een tijdelijke installaties en het gebruikte materieel horen te in overeenstemming zijn betreffende de bepalingen aangaande de netbeheerder en het AREI en dit ARAB voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM De aannemer doet dit nodige teneinde een bouwplaats over drinkwater te voorzien. Meting aard met een overeenkomst: Pro memorie (PM) De capaciteit van het mineraalwater moet voldoen met de minimale kwaliteitsvereisten wegens aanmaakwater vanwege beton en mortel. De aannemer gaat gebruik produceren van een bestaande installaties voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM De riolering is aangelegd tot 5 m buiten een rand aangaande het gebouw waar aangesloten gaat worden op een nieuw aangelegde riolering. Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro memorie (PM) Portiersgebouw containerpark Boom 59

107 prefab elementen draagvloeren/welfsels met druklaag FH m2 De holle vloerelementen geraken met ons bijkomende druklaag geplaatst. Meting meeteenheid: ieder m2 meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op een uitstippelen oppervlakte gemeten tot aan het buitenvlak betreffende het binnenspouwblad. openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. al die wapening in een welfsels kan zijn inbegrepen in de eenheidsprijs met het artikel. een druklaag is inbegrepen in de eenheidsprijs betreffende dit artikel; een eventuele wapening betreffende een druklaag is echter gerekend onder artikel aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Overeenkomstig artikel over dit typebestek VMSW Specificaties Hoogte welfsels: in overeenstemming met berekening stabiliteitsstudie. Breedte welfsels: overeenkomstig voorstel over een aannemer. Lengte welfsels: volgens de overspanningslengten zoals aangeduid op de uitstippelen Betonkwaliteit aangaande een welfsels overeenkomstig NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum afwisseling aannemer afwisseling aannemer C25/30 EE3 S3/F3 14mm Onderzijde welfsels: gemakkelijk Dikte betreffende de druklaag: 5 cm Betonkwaliteit met de druklaag in overeenstemming met NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum keuze aannemer selectie aannemer C25/30 EE3 S3/F3 14mm Wapening over de druklaag : volgens aanduiding in een betonstudie Ons druklaag met beton wordt aangebracht indien versterking, opdat ze één geheel vormt betreffende een onderliggende vloerelementen.

Er wordt zoveel geoorloofd gewerkt in overeenstemming met rechtlijnige tracés en rechte buizen uit één stuk. De buizen geraken vorstvrij opgesteld. De buizen worden aangebracht met een constante helling over minimum 4 tot 3 cm per meter. Een plaatsing over buizen met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met dit mofeind stroomopwaarts gericht. VERBINDINGEN - KOPPELSTUKKEN - INSPECTIESTUKKEN Vóór het samenvoegen aangaande een buizen, geraken de moffen en buisuiteinden ontvet en ontdaan betreffende al die verontreinigingen en vreemde stoffen, bijvoorbeeld stoppen, snijbramen,... Vanwege bochten en vertakkingen vormt men toepassing van specifieke geprefabriceerde hulpstukken, gegoten uit één stuk. Een buizen mogen niet gebogen geraken, iedere richtingsverandering gebeurt, betreffende een bochtstuk ofwel een speciaal koppelstuk, bij een maximale hoek met 45 vanwege zwart mineraalwater en 90 vanwege hemelwater. Een verticale connectie op horizontale leidingen of collectoren gebeurt alsmaar door Y-stukken 45. Een horizontale aansluitingen op een verticale kolom plaatsvinden d.m.v. vloei T-stukken. De nodige inspectie-elementen ofwel kuisopeningen moeten geraken website voorzien. Ze horen te toelaten een afvoerleiding kompleet te inspecteren, te ontstoppen en/of te reinigen. Portiersgebouw containerpark Boom 168

35 10-jarige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Ingeval een aannemer niet beschikt over ons 10- jarige verzekering burgerlijke aansprakeleijkheid is hij gehouden op zijn onkosten en voor de totaliteit met een geplande werken ons tienjarige verzekering af te sluiten bij een Belgische ofwel in België gevestigde en erkende verzekeringsmaatschappij. Dit bewijs betreffende betaling van de premie en ons afschrift over de polis dienen op eenvoudige vraag aan al die betrokken partijen te geraken overgemaakt. Een verzekeringspolis dien ons dekking omvatten van de eerstvolgende risico s en gaat met een volgende condities voldoen: 2. verzekerde personen Al die mensen welke voor een oprichting aangaande het gebouw betrokken bestaan, tussen verdere: - een architect(en) - een ingenieurs(s) - de aannemer(s) - een onderaannemer(s) twee. verzekerde risico s twee.1. Tienjarige aansprakelijkheid tov de bouwheer De risico s voortvloeiend uit de tienjarige aansprakelijkheid gebaseerd op de verhalen 1792 en 2270 betreffende dit Burgerlijk Wetboek waarbij in 1e rang een materiële schade juiste bouwwerk zal geraken vergoed met een bouwheer of iedere latere verkrijger betreffende het bouwwerk Verzekering met een immateriële gevolgschade over ons onder kwestie verzekerd schadegeval Extra contractuele aansprakelijkheid tov derden en een bouwheer. De risico s voortvloeiend uit de Burgerlijke Aansprakelijkheid gebaseerd op de artikelen 1382 tot 1386 met dit Burgerlijk Wetboek- waarbij schade wordt toegebracht aan een bouwheer ofwel met derden, en wegens zover die de uitkomst kan zijn van een schadegeval dat valt onder de waarborg voorzien in punt 2.

128 Waar bijzondere prestaties gevraagd worden vanwege een buitenschrijnwerkelementen als geheel dienen te een aanmeldingen, dichtingen en het beslag door één en dezelfde systeemleverancier getest zijn en afgeleverd geraken. Wat de beproeving betreft mag uitwisselbaarheid wel geraken toegestaan, mits aantoonbare conformiteit aan de hand betreffende erkende labels (bv. SKG). Dit voorziene beslag laat toe teneinde eenvoudigweg te geraken bijgeregeld, verwisselen ofwel aangepast. Alle samenstellende materialen bestaan roestbestendig en verenigbaar betreffende het materiaal aangaande een profielen. Voor metalen profielen zijn ze doeltreffend beschermd teneinde elektrolytische koppels te vermijden. Alle pennen, schroeven en hulp- en bevestigingstukken bestaan uit roestvast staal. Glijdende en bewegende segmenten geraken over neutraal vet voorzien. Over alle hang- en sluitwerk moeten op aanvraag een nodige uitvoeringen ter goedkeuring geraken voorgelegd juiste Bestuur. De sluitorganen geraken dusdanig opgesteld het zij ons gemakkelijke ergonomische bediening toelaten door één man, waarbij de bedieningskrachten aldoor minder behoren vervolgens 200 N en de verplaatsingskracht betreffende de raamvleugels kleiner moet bestaan dan 150 N. Een bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen standaard op ca. 2/3 betreffende de raamhoogte en maximum 150 cm boven een vloerpas. Voor een buitendeuren op ca. 105 cm boven een vloerpas. Deze maten dienen te voor woningen bestemd vanwege bejaarden en/of personen met ons lichaamsgebrek besproken worden met het Bestuur. Keuring Alle hang- en sluitmechanismen behoren te gemakkelijk, feilloos, geruisloos en buiten speling werken en mogen nauwelijks nadelige kracht beschikken over op een vereiste luchtdichtheidsprestaties. De opstelling betreffende vaste handgrepen mag de ergonomische bediening over het sleutelslot niet hinderen. Het dichttrekken aangaande de deur moet op ons vlotte methode mogen plaatsvinden zodat geen contact gemaakt wordt met de vaste deurstijl.

155 meeteenheid: ieder stuk meetcode: deurkozijn, incluis schootgaten betreffende een metalen dekplaatje en ophangingen aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Deurkozijnen vervaardigd uit multiplex met slaglatten en deklijsten uit massief hout. Specificaties Capaciteit: multiplex type twee (vochtige omstreken) volgens NBN EN 636, dikte 18 mm, densiteit minimum 500 kg/m3 Houtsoort: selectie aannemer met ons dekfineer uit eerste afwisseling naaldhout ook geschikt om te schilderen zodra te vernissen. Deklijsten uit massief grenen. Profilering dagstukken: betreffende ingewerkte aanslaglat, circa 5 mm ingevat in de binnenkast. Profiel deklijsten: afmetingen ca. 15x60 mm, buitenrand recht, binnenrand recht Deurafmetingen Deurbreedte(s): volgens aanduidingen op idee Deurhoogte: 2015 mm Wanddikte(n): (in overeenstemming met muurdikten op plan Afwerking: dit totaal kan zijn bestemd teneinde te worden geschilderd Inzet Alle binnendeuren deurbladen - doorgaans Service en afhangen betreffende de deurbladen, met inbegrip over de deurvleugels, sloten en sleutels, krukken en rozetten, roosters, evt. bovenpanelen, invulbeglazing en toebehoren,. Materialen De deurbladen laten toe een nodige uitsparingen te voorzien een stevige bevestiging van ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen. De slotkant kan zijn gemerkt. Bij deuren voorzien met ons deursluiter worden een bovenregels hiertoe verzwaard.

43 Indien opdrachtgevers dit, via de aard over het te herstellen euvel, aangewezen 8, behoudt zij zich dit recht vanwege een herstelling of een gedeelte ervan zelf uit te voeren, desnoods met behulp van ons verschillende aannemer en dit op kosten over de oorspronkelijke opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan zijn volledig verantwoordelijk vanwege een uitvoering betreffende een werken die hem werden toevertrouwd. Noch dit toezicht uitgeoefend, noch een bevelen gegeven via IGEAN ofwel door overige besturen, en door de opdrachtnemer op dit gepaste ogenblik niet betwist, noch een uitgevoerde proeven, noch een aan de opdrachtnemer overgemaakte afrekeningen, belemmeren een verantwoordelijkheid betreffende een opdrachtnemer. De aanvaarding of goedkeuring met een berekeningsnota's en uitvoeringstekeningen die de opdrachtnemer ingevolge een condities aangaande dit bestek met een opdrachtgevers ofwel haar gemachtigde dient wegens te leggen, mogen in niets zijn aansprakelijkheid beperken. Een plannen, berekeningen en documenten, met uitzondering met een stabiliteitsstudie welke bij de aanbesteding of in een loop over de uitvoering met een werken de opdrachtnemer worden ter beschikking gesteld, dienen te worden beschouwd indien minimale voorwaarden. Een opdrachtnemer is geacht zelf zijn berekeningen en testen te hebben volbracht teneinde wegens ieder onderdeel en dit volkomen betreffende bestaan aanneming ons uitstekend functionerend geheel te behalen in overeenstemming met een vereisten met het bestek, een bestaande reglementering en de regels met juist meesterschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *